Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Tại đây bạn có thể chơi Santa's Special Christmas Dress-Up. Santa's Special Christmas Dress-Up là một trong những Trở Chơi Giảng Sinh đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.