Quầy Bán Kem

4.039 Phiếu bình chọn
Hãy lập quầy bán kem của bạn! Sắp xếp các kệ trong tủ lạnh với những hương vị ngon lành khác nhau và sắp xếp đồ ăn tối cho khách. Thuê những người phục vụ thân thiện để phục vụ khách những viên kem ngon lành. Hãy treo logo trên tường khi bạn sẵn sàng bán hàng! Quầy Bán Kem là một trong những Trò Chơi Trang Trí đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.