Mass Mayhem 4

Pyrozen4.7194 Phiếu bình chọn
Hãy gây hỗn loạn và phá hủy toàn bộ! Mục tiêu của bạn là tiêu diệt tất cả mọi người và mọi thứ trong từng bàn. Lựa chọn điểm phóng hoàn hảo để bắn vũ khí của bạn! Sau khi đã gây nổ, hãy biến thành một tay đánh bom tự sát! Bạn có thể trở thành bậc thầy hỗn loạn! Mass Mayhem 4 là một trong những Trò Chơi Hành Động đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.