Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy giúp đội đặc nhiệm Lego đi tuần tất cả các thị trấn! Trò chơi trên phim sẽ cho bạn điều khiển những nhân vật Lego màu vàng. Mỗi bàn sẽ có những trò chơi mini khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là phải bắt tội phạm. Hãy đi tuần trên phố và trong các tòa nhà chọc trời để bắt giữ kẻ xấu! Đội Tuần Tra Lego là một trong những Trò Chơi Lego đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.