Câu Cây Gỗ

Hãy câu những cây thông Nôen làm từ các khối Lego trên biển Bắc Cực! Trò chơi Lego sẽ cho bạn điều khiển một tay ngư thủ màu vàng giỏi giang. Việc của bạn là phải kéo cần câu cây thông Nôen từ ao nước. Hãy quăng dây và kéo cần thật nhanh để có sức mạnh tối đa! Câu Cây Gỗ là một trong những Trò Chơi Lego đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.