Bảo Vệ Cam 2

Johnny-K4.4863 Phiếu bình chọn
Hãy dùng các loại vật liệu để bảo vệ hoa quả của bạn khỏi cơn mưa nguy hiểm! Bọc, chắn và che chở cho những quả đã chín. Bạn sẽ cần phải tập trung để bảo vệ hoa quả khỏi đám mây tai họa. Hãy lựa chọn giữa các loại quả chua và ngọt để trải nghiệm những khía cạnh khác nhau! Bảo Vệ Cam 2 là một trong những Trò chơi điện tử đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.