Bọ Sấm Sét

Hãy vận dụng tài phép thuật của bạn để dọn sạch màn hình đầy những con bọ sấm sét! Trò chơi câu đố phép thuật sẽ cho bạn làm phép trong khu rừng đầy những con côn trùng lấp lánh. Hãy vận dụng tài nghệ ăn ngọc của bạn để loại bỏ các con bọ khỏi màn hình! Bọ Sấm Sét là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.