Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy chất nhiều loại phương tiện khác nhau lên chiếc xe chở hàng! Đầu tiên bạn sẽ phải lấy tiền từ ngân hàng. Sau đó bạn sẽ có thể lái chiếc xe đầu tiên lên thùng xe tải. Mục tiêu của bạn là phải di chuyển cả 3 chiếc xe sao cho không phá hoại quá nhiều! Xe Móc 3 là một trong những Trò Chơi Xe Tải đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.