Circlo 2

3.853 Phiếu bình chọn
Hãy bắn những quả bóng giống nhau để dọn sạch đấu trường! Trò chơi Zuma sẽ cho bạn cơ hội bắn ở mọi góc độ. Việc của bạn là phải tạo một nhóm từ 3 quả bóng giống nhau trở lên. Có tất cả 8 màu khác nhau và 3 loại phần thưởng trong mỗi bàn! Circlo 2 là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.