Hướng dẫn

Thông tin trò chơi

Hãy bắn những quả bóng nhiều màu trong Fairy Town! Phiên bản trò chơi Zuma cho bạn bắn súng 360 độ. Mục tiêu là phải dọn sạch tất cả những quả bóng bằng cách tập hợp thành nhóm. Bạn có thể lăn chiếc máy đi khắp mọi nơi khi bắn vào những quả bóng cùng màu! Tay Súng Làng Tiên là một trong những Trở Chơi Xếp Hình đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.